LEKA: „DĖL REMTINOS ELEKTROS GAMYBOS APIMČIŲ 2013 METAIS LIETUVOS ELEKTRINĖSE“

Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos PAREIŠKIMAS

DĖL REMTINOS ELEKTROS GAMYBOS APIMČIŲ 2013 METAIS LIETUVOS ELEKTRINĖSE

Lietuvos energetikos konsultantų asociacija (LEKA), susipažinusi su Energetikos ministerijos parengtu ir paskelbtu LRV nutarimo „DĖL VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJŲ IR VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO APIMČIŲ 2013 METAMS NUSTATYMO“ projektu pareiškia:

1.       Paskelbtame projekte numatoma, kad ir 2013 metais remtinos elektros didžiausias kiekis bus gaminamas AB „Lietuvos elektrinė“, iš esmės  kondensaciniu režimu  – t.y. apie 50-70 procentų labai brangių gamtinių dujų išskirtos šilumos tiesiog išmetant į ežerą ir į aplinką.

2.       Tuo tarpu gaminant tą patį elektros kiekį Lietuvos termofikacinėse elektrinėse kogeneracijos režimu į aplinką prarandama tik apie 10 procentų dujinio kuro energijos. Visa kita brangaus kuro energija panaudojama naudingai – t.y. elektros ir šilumos gamybai.

3.       Siūlome atsakingai peržiūrėti 2013 metų programą ir daugiau remtinos elektros gaminti termofikacinėse elektrinėse ir tik minimalų kiekį Elektrėnuose. Manome, kad tai realiai įmanoma ir pagrįstai būtų sutaupomos didžiulės elektros ir šilumos vartotojų išlaidos dėl šių priežasčių:

a. Lietuvos elektros sistemos stabilumui ir patikimumui užtikrinti pakanka Lietuvos elektrinėje gaminti apie 0,7 TWh elektros (t.y. minimaliai dirbti 150 ar 300 MW galios energetiniu bloku). Tą įrodo 2007-2009 metų faktinė elektros gamyba bendrovėje „Lietuvos elektrinė“ – t.y. kai dar dirbo Ignalinos AE blokas (1350 MW) ir rezervavimo poreikis buvo nepalyginamai didesnis negu šiuo metu, kai elektros tiekimas ir generavimas yra išskaidytas. Tuo pačiu Elektrėnų miestas būtų pilnai aprūpintas šilumine energija. Planuojamas elektros kiekis Lietuvos elektrinei realiai gali būti sumažintas nuo planuojamų 1,5 TWh/m. iki 0,7 TWh per metus ir tai leistų sutaupyti beveik 100 milijonų litų, mokamų už gamtines dujas;

b.Naujojo 9 bloko finansavimui būtinas lėšas galima skirti per VIAP fondą tiesiogiai kaip pastoviąsias išlaidas ir tik epizodiškai gaminant elektrą. Dėl garantijų galima tartis su gamintoju, o šio generatoriaus eksploatacinį resursą geriau patausoti tam laikui, kai jo labiau reikės;

c. Elektrėnuose sutaupytos remtinos elektros kvotos perskirstymas termofikacinėms elektrinėms ne tik sumažintų VIAP fondo išlaidas, sutaupytų didžiulius kiekius importuojamų gamtinių dujų bet ir sumažintų šilumos kainas miestuose, kuriuose įrengtos termofikacinės elektrinės

d.Atkreiptinas dėmesys, kad remtinos elektros gamybos kaina Lietuvos elektrinėje 2012 metams buvo nustatyta  37 ct/kWh (su tiesiogiai išmokamomis pajamomis ji būtų dar didesnė), o Vilniaus ir Kauno elektrinėms apie  27 ct/kWh. Taigi elektros sistemos patikimumas gaminant elektrą termofikacinėse elektrinėse būtų užtikrinamas mažesnėmis sąnaudomis, ir tuo pačiu techniniu patikimumu, nes šios jėgainės prijungtos prie perdavimo tinklo, o generatorių galia panaši;

e.Pagal projektą numatoma, kad 2013 metais termofikacinių elektrinių kogeneracijos potencialas bus panaudojamas mažiau kaip 50 %. Didesnė gamyba šiose jėgainėse dar sumažintų elektros savikainą, o uždirbtą iš elektros generavimo veiklos pelną pagal Komisijos nustatytą tvarką būtina pasidalinti su šilumos vartotojais – tai leistų sumažinti šilumos kainas didžiuosiuose Lietuvos miestuose.

Manome, kad Energetikos ministerija turi imtis ryžtingų žingsnių mažinant elektros ir šilumos kainas, nes tokie pakeitimai yra realūs, paprasti, greiti ir pasitarnautų Lietuvos energijos vartotojams jau ateinančią žiemą.

Lietuvos energetikos konsultantų asociacija

Prezidentas Valdas Lukoševičius