ES pritarė vienam pagrindinių elektros rinkos teisės aktų

Gruodžio 5 d. ES valstybės narės pritarė reglamento, kuriuo tvirtinamas Pralaidumų nustatymo ir apkrovų valdymo tinklo kodeksas, projektui. Tai – vienas iš reikšmingiausių per pastaruosius keletą metų priimtų ES teisės aktų, padėsiančių kurti bendrą ES vidaus elektros rinką. Įgyvendinant ES trečiąjį energetikos paketą, iš viso planuojama priimti 9 elektros tinklo kodeksus. 
„Tai, kad šis kodeksas buvo priimtas, yra labai didelis pasiekimas, tačiau dar svarbiau yra laiku priimti ir įgyvendinti likusius 8 elektros tinklo kodeksus. Reikia suprasti, kad tinklo kodeksai, suvienodinsiantys elektros rinkos sąlygas visose valstybėse narėse, yra vieningos Europos vidaus elektros rinkos pamatas. Kartu patvirtintas tinklo kodeksas yra būtina sąlyga ES siekiant jos išsikeltų ilgojo periodo anglies dvideginio mažinimo tikslų“, – sakė energetikos ministras Rokas Masiulis. 
Nors priimtas tinklo kodeksas yra vienas svarbiausių žingsnių kuriant bendrą elektros rinką, tačiau tai – tik pirmasis dokumentas, priimtas įgyvendinant Elektros tinklo kodeksų programą. Tikimasi, kad kitais metais tokiu pat būdu bus priimti kiti kodeksai tinklų sujungimo, sistemos valdymo ir rinkos klausimams ES mastu reglamentuoti. Priėmus ir įgyvendinus visus 9 tinklo kodeksus, ES taps didžiausia ir konkurencingiausia elektros rinka pasaulyje. 
Rengiant Pralaidumų nustatymo ir apkrovų valdymo tinklo kodekso projektą dalyvavo šimtai ekspertų iš visų Europos pramonės sektorių, nacionalinės reguliavimo institucijos, perdavimo sistemų operatoriai, ENTSO-E ir ACER atstovai, ES valstybės narės ir Europos Komisija. Projekto rengimas užtruko daugiau nei trejus metus. Patvirtintas tinklo kodeksas bus dar kartą peržiūrėtas Europos Parlamento ir Tarybos, tačiau tikimasi, kad dabartinei dokumento redakcijai šios institucijos pritars dar 2015 m. pradžioje. 
Elektros tinklo kodeksai bus teisiškai privalomi visoms valstybėms narėms ir jų subjektams, taip pat jie bus taikomi tiesiogiai (išskyrus tam tikras išimtis), o juos įgyvendinus bus sujungta ir sukurta integruota elektros rinka, kurioje funkcionuos pasiūlos užtikrinimo sistema ir visi rinkos dalyviai galės konkuruoti vienodomis sąlygomis. 
Elektros ir dujų nacionalines rinkas bei tinklų veikimą reglamentuojančių taisyklių suvienodinimas yra vykdomas vadovaujantis ES trečiojo energetikos paketo nuostatomis. Jame nustatyta, kad ENTSO-E rengia elektros tinklo kodeksų projektus, kuriems savo pagrįstą nuomonę teikia ACER. Sulaukus ACER nuomonės, ENTSO-E parengti elektros tinklo kodeksų projektai pateikiami derinti Europos Komisijai ir valstybėms narėms, o vėliau priimami komitologijos procedūros būdu. 

Apie priimto tinklo kodekso nuostatas 

Pralaidumų nustatymo ir apkrovų valdymo tinklo kodeksas padės sukurti efektyviai veikiančią Europos elektros rinką, nustatydamas taisykles, užtikrinsiančias vieningo tarpvalstybinės elektros prekybos metodo Europoje taikymą. Kodeksas nustato pralaidumų paskirstymo taisykles – tarpvalstybinių elektros jungčių pralaidumai paskirstomi pagal dienos prieš ir dienos eigos grafikus ir apibrėžiami būdai, kuriais bus apskaičiuojami pralaidumai tarp skirtingų zonų. Priimtas tinklo kodeksas taip pat nustato nepakankamų elektros perdavimo pajėgumų paskirstymo tarp šalių, siekiančių naudoti tokius pajėgumus, valdymo taisykles.