Energijos efektyvumo direktyva – paskutinė energetikos politikos dėlionės dalis

Europos Sąjunga patvirtino paskutinę klimato ir energetikos politikos (iki 2020-ųjų) teisės aktų „dėlionės“ dalį – Energijos efektyvumo detektyvą Direktyva nustato naujus standartus energetikos sektoriuje, energetikos kompanijos įpareigojamos kasmet iki 2020 metų mažinti galutinių klientų energijos suvartojimą  1.5 proc. kasmet. Prognozuojama, kad spalio 25 dieną patvirtintas dokumentas paskatins renovaciją, padėsiančią pasiekti esamus energetinio efektyvumo reikalavimus seniau statytuose pastatuose, nubrėš naujus standartus viešųjų pastatų energijos vartojime ir energetiniuose audituose.

Energijos vartojimo direktyva, kuriai rugsėjo mėnesį pritarė Europos Parlamentas, o spalį pritarimą suteikė ir Europos Vadovų Taryba, yra „vėluojanti“ Europos klimato ir energetikos politikos paketo (kuriame nustatyti privalomi reikalavimai atsinaujinančioje energetikoje ir CO2 emisijų išmetime (iki 2020) Europos Sąjungos šalims narėms) dalis.

Minėtame pakete, užbaigtame 2008 metais, kartu su reikalavimu iki 2020 metų 20 proc. ES sunaudojamos energijos gaminti iš atsinaujinančių energijos išteklių ir 20 proc. sumažinti CO2 išmetimus, numatytas reikalavimas 20 proc. sumažinti galutinį energijos suvartojimą.  

Priešingai nei pirmieji reikalavimai, energijos vartojimo sumažinimas nebuvo perkeltas į privalomus reikalavimus šalims narėms, dėl to kilo grėsmė įvardinto tikslo nepasiekti.

Energijos efektyvumo direktyva skirta šiai problemai ištaisyti. Dokumente nenumatyti konkretūs tikslai kiekvienai šaliai atskirai, bet įvardijami bendri privalomieji reikalavimai, tokie kaip viešųjų pastatų renovacija ir kitos iniciatyvos.

Pagrindiniai Direktyvoje keliami reikalavimai:

·         Energetikos kompanijos įpareigojamos sumažinti energijos pardavimus galutiniams vartotojams 1.5 proc. kasmet. Tai gali būti pasiekiama pagerinant šildymo sistemas, izoliuojant stogus ar keičiant langus.

·         Viešasis sektorius įpareigojamas renovuoti 3 proc. pastatų, kuriuos centrinė valdžia valdo ir jais naudojasi (angl. owned and occupied). Kad šis reikalavimas galiotų, pastatuose turi būti 500 m2 ir daugiau naudingos teritorijos (nuo 2015 liepos reikalavimai bus taikomi ir pastatams, kurių naudingasis plotas didesnis kaip 250 m2).

·         Šalys narės turės sudaryti veiksmų planą, kuriuo būtų pasiektas didesnis pastatų efektyvumas visuose pastatuose iki 2050 metų (įtraukiant viešuosius, komercinius ir namų ūkių pastatus).

·         Energijos audito ir valdymo planai privalomi didžiosioms kompanijoms, kartu su kaštų ir vertės analize, nagrinėjančia kogeneracijos ir viešo pirkimo galimybę

Kiekviena šalis iki 2013 balandžio privalo parengti nacionalinius indikacinius planus. Jei Europos Komisija, įvertinusi planus, nuspręs, kad parengti planai nepakankami pasiekti 2020 tikslus, šalis gali būti paprašyta juos pakoreguoti.

Pirmą 2014 metų pusmetį Komisija peržiūrės energijos vartojimo efektyvume pasiektą progresą, parengs ataskaitą ir paruoš korekcijas, kur tai bus reikalinga.

Europos Komisija pažymėjo, kad jei Europa vis dar atsiliks nuo išsikeltų tikslų, gali būti pristatyti nauji reikalavimai.

Svarbiausios su Energijos efektyvumo direktyva susijusios datos:

·         2011 kovo 8: Europos Komisija pristatė naują Energijos efektyvumo veiksmų planą (EEAP), kuriame įvardijami siekiami energijos sutaupymai tiekime ir vartojime;

·         2011 birželio 22: Komisija pristato pirminę energijos efektyvumo direktyvą;

·         2012 vasario 14: Energetikos taryboje pirmą kartą diskutuojama Energijos efektyvumo direktyva;

·         2012 birželio 13: Europos Parlemento, Europos Komisijos ir Vadovų tarybos derybininkai pasiekė susitarimą dėl Energijos efektyvumo direktyvos;

·         2012 rugsėjo 11: Europos Parlamentas patvirtina Direktyvą;

·         2012 spalio 4: Europos Vadovų Taryba patvirtina Direktyvą;

·         2012 lapkritis: Direktyva galutinai įsigalios praėjus 20 dienų po paskelbimo oficialiame Europos Sąjungos žurnale;

·         2013 balandis: Šalys narės pristatys nacionalines programas, kaip Energijos efektyvumo direktyva bus įgyvendinama;

·         2014 ir 2016: Europos Komisija peržiūrės Direktyvą.