Baigtas statyti magistralinis dujotiekis Jurbarkas – Klaipėda

Penktadienį baigtos magistralinio dujotiekio Jurbarkas – Klaipėda statybos.

Projekto tikslai:

·         užtikrinti Lietuvos perdavimo sistemoje stabilų darbo režimų palaikymą,

·         užtikrinti gamtinių dujų tiekimo saugumą ir patikimumą (sužiedinant esamą magistralinių dujotiekių sistemą),

·         padidinti perdavimo sistemos pajėgumus Vakarų Lietuvos regione ir sudaryti galimybes prijungti naujus vartotojus,

·         sudaryti galimybes transportuoti dujas iš numatomo pastatyti suskystintų gamtinių dujų terminalo Klaipėdoje.

Informacija apie projektą:

·         Magistralinio dujotiekio techniniai parametrai: ilgis: ~138 km, skersmuo: Ø400 mm.

·         Maksimalus darbinis slėgis: 5,4 Mpa.

·         Investicijos:

Viso projekto investicijos sudaro:

1.  168,524 mln. Lt (48,81 mln. eurų), iš jų:

2.  AB „Amber Grid“ dalis – 91,463 mln. Lt (26,49 mln. eurų),

3.  ES finansinės paramos lėšos – 77,061 mln. Lt (22,32 mln. eurų)

Investicijos į projektą apims magistralinio dujotiekio nuo Jurbarko iki atšakos į Klaipėdos antrąją dujų skirstymo stotį ir Klaipėdos antrosios dujų skirstymo stoties statybą bei sujungimą su magistraliniu dujotiekiu Panevėžys–Klaipėda.

·         Magistralinio dujotiekio maršrutas: magistralinio dujotiekio maršrutas nuo Jurbarko miesto iki Klaipėdos miesto.

map.jpg

Nacionalinėje energetikos strategijoje numatyto magistralinio dujotiekio statybos darbai vyko trim etapais. Per pirmąjį etapą 2007 m. nutiesta dujotiekio atkarpa Šakiai–Jurbarkas, 2012 m. pabaigta dujotiekio statyba iki Tauragės, š.m. lapkričio mėn. baigtas paskutinis etapas – magistralinio dujotiekio atkarpa Tauragė–Klaipėda. Projekto apimtyje pastatyta antroji Klaipėdos dujų skirstymo stotis. Iki 2013 m. rugpjūčio mėn. projektą vykdė AB „Lietuvos dujos“, projektą pabaigė naujai įkurta įmonė AB „Amber Grid“