Apie mus

Istorija 
Lietuvos energetikos konsultantų asociacija (LEKA) buvo įkurta 2000 metais siekiant suburti energetikos konsultavimo sektoriuje dirbančius ekspertus ir įmones. Kuriant asociaciją keltas tikslas ekspertų ir įmonių sukauptas žinias bei patirtį panaudoti Lietuvos energetikos sektoriaus nuosekliam ir strategiškam vystymui. Šio tikslo Asociacija nuosekliai ir atkakliai siekia ir sieks.

Įkūrus Asociaciją jai vadovavo technikos mokslų daktaras Vykintas Šūksteris. Nuo 2006 metų jį pakeitė prezidentu išrinktas Kauno technologijos universiteto docentas dr. Valdas Lukoševičius, antrai kadencijai perrinktas 2012 m.

Misija 
Lietuvos energetikos konsultantų asociacija (LEKA) aktyviai dalyvauja priimant sprendimus, susijusius su Lietuvos energetikos sektoriaus veikla, planavimu ir plėtra. Asociacija siekia fomuoti sprendimų priėmimo kultūrą, kurioje priimami sprendimai ekonomiškai, technologiškai ir su pasirinkta ilgalaike strategija geriausiai atstovauja Lietuvos interesus

Vizija 
Patikimai veikiantis ir technologiškai modernus, ilgalaikę strateginę kryptį turintis energetikos sektorius Lietuvoje, galutiniams vartotojams teikiantis energetikos paslaugas ir produktus priimtina kaina. Valstybiniu lygiu priimami sprendimai, formuojantys energetikos politiką ir darantys įtaką sektoriui, priimami tik prieš tai išsiaiškinus, kad jie geriausi Lietuvai ekonominiu, technologiniu ir strateginiu požiūriu.